Pressiteade •

Pool sajandit turvalisuse teenistuses: Volvo liiklusõnnetuste uurimismeeskonnal on 50. sünnipäev

Volvo Carsis teatakse neid majadetektiividena. Neid võiks nimetada ka Rootsi autotootja oma CSI-meeskonnaks – umbes nagu tuntud telesarjas.

Sel aastal oma 50. sünnipäeva tähistava liiklusõnnetuste uurimismeeskonna sündmuskohauurijad on alati avariipaigale minekuks valmis, et Volvo saaks päriselus toimunud õnnetustest õppida ja pidevalt oma autosid täiustada.

„Liiklusõnnetuste uurimismeeskonna suur töö võimaldab Volvol tagada, et traagilistest liiklusõnnetustest võiks sündida ka midagi head – turvalisemad autod,“ ütles Volvo ohutuskeskuse juht Malin Ekholm. „Õnnetuse igas faasis juhtunu täpse analüüsi abil hangib meeskond üliolulist informatsiooni selle kohta, mida saab meie autode juures täiustada.“

See meeskond on töötanud alates 1970. aastast. Millal iganes Rootsis Göteborgi lähedal mõne Volvoga õnnetus juhtub, lähevad nad kiiresti sündmuspaigale. Kohale jõudes alustavad nad uurimist ja dokumenteerivad sündmuste järjekorra nii detailselt kui võimalik.

See tähendab, et tuleb küsimusi esitada. Kui tugev kokkupõrge oli? Kui kiiresti aktiivturvalisussüsteemid sekkusid? Millises seisundis on reisijad? Lisaks ka üldisemad küsimused: milline ilm oli? Mis kell oli? Millises seisukorras oli teekattemärgistus?

Töö jätkub kontoris: meeskond tutvub avalike politseiraportitega, suhtleb juhiga ja võimalusel uurib autot. Lisaks üritatakse mõista, kuidas juht õnnetust koges. Sellesse protsessi on kaasatud ka Volvo ohutuskeskuse käitumisteadlased.

Lõpuks palub meeskond õnnetuses osalenud inimestelt ka nende haiguslugusid, mis võimaldab neil vigastusi dokumenteerida. Neid analüüsivad biomehaanika eksperdid koos füüsikutega, et mõista vigastuste täpseid põhjuseid.

Kõik kogutud andmed ja informatsioon kodeeritakse ja depersonaliseeritakse. Selle uurimise järeldusi jagatakse Volvo tootearenduse meeskondadega, kes kasutavad seda uute tehnoloogiate arendamisel ja autodesse sobitamisel. Meeskond tuvastab ka probleeme, mida praeguste vahenditega veel lahendada ei saa – see võimaldab Volvol püsida ohutusvaldkonna arenduse esirinnas.

Igal aastal uurib meeskond isiklikult umbes 30-50 õnnetust, kuid neid juhtub üle terve maailma ja sündmuspaikadesse võib olla raske õigeaegselt jõuda. Neil juhtudel töötab meeskond õnnetuste uurimisel koos sündmuspaigale lähemal asuva Volvo esinduse personali ja hädaabiteenistustega.

Sellele lisaks kasutatakse teisi informatsiooniallikaid nagu erinevad avalikud õnnetuste andmebaasid, et kindlustada vajalike sammude astumine.

„Liiklusõnnetuste uurimismeeskond pole meie turvaekspertide jaoks kaugeltki ainus informatsiooniallikas, kuid see mängib meie jaoks detailide sügavamas mõistmises olulist rolli,“ lisas Malin Ekholm. „Õnnetused juhtuvad endiselt, kuid tänapäeval on tagajärjed märksa leebemad ja tõsised vigastused on palju haruldasemad kui varem.“

05. 11. 2020