Pressiteade •

Volvo Cars vähendab CO2 heitmeid ja säästab ringmajanduse kaudu miljardeid

Volvo Cars plaanib igal aastal säästa ringmajanduse põhimõtete toel miljard Rootsi krooni ja vähendada süsinikuheitmeid 2,5 miljoni tonni võrra.

Volvo Cars loob suletud materjaliringlusi, et taaskasutada energiamahuka ja heitmerohke tootmisprotsessiga materjale nagu alumiinium ja teras, ning paneb rõhku komponentide taastamisele, taaskasutamisele ja parandamisele, et saavutada pikaajaline eesmärk olla 2040. aastaks ringmajandav ettevõte.

„Volvo Carsi plaan on autotööstuses üks ambitsioonikamaid ja me peame oma eesmärkide saavutamiseks ringmajanduse omaks võtma,“ sõnas Anders Kärrberg, Volvo Carsi globaalse jätkusuutlikkuse valdkonna juht. „See sunnib meid läbi mõtlema kõike, mida teeme – ja kuidas me seda teeme. Jätkusuutlikkus peab saama osaks meie mõttemaailmast ja töökultuurist ning me seame selle nüüdsest turvalisusega samale pulgale.“

Volvo Cars on veendunud, et iga detail ettevõtte autodes peab saama disainitud, arendatud ja toodetud eesmärgiga seda taaskasutada – näiteks Volvo Carsi või ettevõtte tarnijate poolt. Vaid nii on võimalik saavutada eesmärk olla 2040. aastaks jätkusuutlikult ringmajandav ettevõte.

Keskendudes efektiivsele ressursikasutusele ning optimeerides materjalide ja komponentide elutsüklit nii kaua kui võimalik, soovib Volvo Cars jõuda oma tegevuse poolt tekitatud jäätmete elimineerimiseni. See viib rahalise kokkuhoiu ja uute tuluallikateni ning vähendab ettevõtte keskkonnamõju märkimisväärselt.

Juba praegu tegeleb Volvo Cars vanemate käigukastide ja mootorite taastamisega, et materjale tõhusamalt kasutada ning heitmeid vähendada. 2020. aastal taastati 40 000 osa, mille abil toodeti ligi 3000 tonni CO2 vähem. 2025. aastaks plaanib Volvo Cars oma taastamismahu vähemalt kahekordistada. Et väärtuslikke materjale ringluses hoida, töötles Volvo Cars eelmisel aastal ümber 95% oma tootmisjäätmetest. Sealhulgas oli ka 176 000 tonni terast, mille taaskasutamine jättis ligi 640 000 tonni CO2 atmosfääri paiskamata.

2020 aastal sai Volvo Cars maailma juhtiva ringmajandusvõrgustiku Ellen MacArthuri Fondi liikmeks.

„Me tervitame Volvo Carsi initsiatiivi pühenduda juba algusest peale oma toodete taaskasutatavusele. Väga julgustav on näha, et ringmajanduse põhimõtteid kasutatakse otseselt süsinikuheitmete vähendamiseks ja äristrateegiana,“ ütles Ellen MacArthuri Fondi võrgustiku juht Joe Murphy. „Ringmajandus pakub ettevõtetele toimivat raamistikku pikaajaliseks kasvuks, mis on ühtlasi kasulik nii keskkonnale kui ühiskonnale tervikuna.“

Ringmajanduse vaatevinklist on oluline ka elektriautode akudele uue elu andmine. Kasutades akusid ka autodest väljaspool energia säilitamisel, pikendatakse akude eluiga, vähendatakse kulusid ning luuakse uusi sissetulekuallikaid.

Volvo Cars tegeleb koos oma koostööpartnerite ja tarnijatega kõrgepingeakudele uute eluvõimaluste otsimisega. Näiteks võib tuua toimiva koostöö Swedish Stena Recycling Grupi liikmesettevõttega BatteryLoop, mis taaskasutab autotööstusest pärinevaid akusid.

BatteryLoop ja Volvo Cars kasutavad elektriliste Volvode akusid päikeseenergia talletamise süsteemis. Aprillist alates hakkab süsteem vooluga varustama Rootsi hügieeni- ja tervishoiuettevõtte Essity ärikeskuse juures olevaid elektriautode ja -jalgrataste laadimisjaamasid.

Sarnase pilootprojektiga tegeleb Volvo Cars ka koos Rootsi ettevõttega Comsys AB ja Euroopa energiaettevõttega Fortum. Projekti eesmärgiks on parandada tarnepaindlikkust ühes Rootsis asuvas Fortumi hüdroelektrijaamas, pakkudes samal ajal vananenud kõrgepingeakudele uut elu. Volvo pistikuhübriididest pärit akupakid toimivad alaliste energiahoiustajatena, aidates jaamale pakkuda niinimetatud kiirtasakaalustavaid teenuseid.

Nende ja teiste sarnaste projektidega uurib Volvo Cars muuhulgas seda, kuidas peavad kasutatud akud vastu taaskasutamisele vähem intensiivsete laadimistsüklitega rakendustes kui akuautod. See võimaldab ettevõttel paremini hinnata akude väärtust pärast autodes kasutamist ning tuvastada võimalikke tulevasi tuluallikaid.

30. 04. 2021