CleanZone siseõhu kvaliteedisüsteem
tagab Volvodes puhta õhu

Tänapäeval on saastatus saanud probleemiks ning kuni 45% maailma elanikkonnast kannatab allergiate all. Vajadus efektiivse ja usaldusväärse auto salongiõhu puhastussüsteemi järele on muutunud olulisemaks kui kunagi varem, sest autodes veedame üha rohkem aega. Eesmärgiga luua tervislik ja ülitundlikele inimestele ohutu autosisene keskkond, on Volvo Car arendanud autos oleva õhu parandamiseks välja CleanZone filosoofia, milles kasutatakse mitmeid uuenduslikke lahendusi.

Kogu Volvosse sisenev õhk puhastatakse uudse multifiltri abil, mis eraldab välisõhust saasteained ja tolmuosakesed, mis võivad olla bakterite ja viiruste kandjateks. Mitmekihiline filter sisaldab muuhulgas aktiivsöe kihti, mis on eriti tõhus sõitjate tervist kahjustada võivate erinevate lõhna- ja saasteainete salongi jõudmise takistamisel. Et tagada filtri jätkuv tõhusus, tuleb seda vahetada kõigest kord aastas.

Multifilter on vaid üks element Volvo autode moodsast IAQS siseõhukvaliteedi süsteemist. Siia kuulub ka andur, mis jälgib kahjulike ainete taset salongi sissetulevas õhus. Kui õhukvaliteedi andur tuvastab, et välisõhk on saastatud ja kahjulike ainete taset peetakse liiga kõrgeks (näiteks sõites läbi tunneli), sulgub auto õhu sisselaskeava automaatselt ja aktiveeritakse autosisene õhuringlus. Koos töötades suudavad uued multifiltrid ja andurid hoida salongist eemal hulga kahjulikke ja ärritavaid saasteaineid.

Salongiõhu hetkeseisukorrast saate ise aimu Volvo puutetundlikku ekraani jälgides – vastav ikoon muutub sinisest (mis tähendab, et tingimused on head) halliks, kui näiteks avate akna ja nii satub salongi filtreerimata õhk või kui lülitate õhukvaliteedi anduri välja. See on kerge meeldetuletus, et Volvo CleanZone jälgib alati teie heaolu.

Õhu filtreerimine väljastpoolt on ainult üks osa CleanZone lahendusest. Volvo loonud range testimisprogrammi, mille eesmärk on kontrollida salongimaterjale, et tagada kõigis Volvodes allergiavaba keskkond. Sellesse testprogrammi kuulub Volvo Car'i “ninade” meeskond, mille ekspertliikmed veedavad oma päevi erinevatest esemetest, näiteks põrandamattidest ja laste turvaistmete materjalidest eralduvaid lõhnu testides, et teha kindlaks, kas need on vastuvõetavad või liiga tugevad.

Salongi kaugventilatsioon annab võimaluse enne Volvosse sisenemist ventilatsioonisüsteem aktiveerida, asendades salongis olev õhk puhastatud välisõhuga enne, kui keegi autosse istub. See funktsioon hakkab automaatselt tööle, kui autouksed puldi abil avatakse. Selle võib hõlpsasti distantsilt aktiveerida ka Volvo On Call nutiseadmesse laetud rakenduse abil. Piisab viieminutilisest ventilatsioonisüsteemi tööajast ja auto siseõhk on tolmu- ning saasteosakestest prii.

Tervishoiule ja heaolule keskendunud CleanZone on suurepärane näide Volvo Car’i inimkesksest lähenemisest. Lähenemisviis, mis on täiuslikult kooskõlas kaasaegse kasvava nõudlusega kvaliteedi järele. Meie elukvaliteedist kuni hingatava õhu kvaliteedini.