Teenindus ja hooldus üldiselt.

Müügieelne teenindus

Enne tehasest väljumist on teie autole tehtud Volvo tehniliste tingimuste kohaselt põhjalik ülevaatus. Ka Volvo esindus on teinud enne auto müümist kontroll-loendi põhjal ülevaatuse.

Volvo teenindused

Volvo teenindustehnikutel on ainulaadne pädevus ning nad osalevad igal aastal koolitustel, et teha oma tööd efektiivselt ja õigesti. Volvo töökodadel on ka vajalikud tööriistad ja instrumendid kiireks ja täpseks diagnostikaks. Volvo ametlikel teenindustel on keskkonnasertifikaadid.

Garantii ja kindlad hinnad

Kui toote oma auto teenindusse või remonti, antakse tehtud tööle ja osadele garantii. Teile teatatakse ka juba ette töö maksumus, et vältida arve saamisel ebameeldivaid üllatusi.

Volvo originaalteenindus

Volvo originaalteenindus on teenuste pakett, mis aitab Teie autol püsida sõidukorras. Auto hooldamisel järgige alati Volvo soovitusi. Teenindusprogrammi kohta küsige nõu Volvo ametlikult teeninduselt. Seal teatakse täpselt, mida teie auto vajab. Volvo soovitab lasta teha tööd volitatud esindustes. Uue auto garantii kehtivus eeldab käesolevas raamatus esitatud garantiitingimuste täitmist. Eriautodele kehtivad spetsiaalsed teenindusprogrammid.

Volvo originaalvaruosad

Teie Volvo tootmiseks on kasutatud rohkem kui 5 000 pika kasutuseaga kvaliteetset osa. Kui mõnda neist on vaja vahetada, soovitab Volvo asendada selle originaal-varuosaga. Volvo tagab Volvo originaalosade funktsioneerimise ja ohutuse. Võite olla kindel, et Volvo ametlikus teeninduses kasutatakse alati Volvo originaalvaruosi.

Teenindusajad

Teenindusintervallid

Teenindusintervalli mõõdetakse:

 • aja järgi
 • läbisõidu järgi

Üldjuhul määrab teeninduse aja autoläbisõidetud kilomeetrite arv, kuid ka aeg on oluline tegur. Näiteks kui auto läbisõit aastas on väike, peab see ettenähtud teeninduse ikkagi läbima. Sellisel juhul on määrav tegur aeg. Kui aga auto läbisõit on suur, sõltub teeninduse ettenähtud aeg kilomeetrite arvust.

Teie auto teenindusintervall sõltub aja ja kilomeetrite arvu kombinatsioonist. Tähtis on järgida teie autole välja töötatud teenindusprogrammi. Erakordsetes liiklustingimustes võib teenindusintervall olla ettenähtud perioodist või läbisõidust lühem. Infosümbol süttib, et teatada, millal auto vajab teenindust.

Läbimata või mittenõuetekohaselt läbitud hoolduse korral muutub garantii kehtetuks. Selle tulemusena võivad tekkida ka kasutamisel probleemid, millel võivad olla kulukad tagajärjed. Seepärast pöörduge teenindust meeldetuletava lambi süttimisel võimalikult kiiresti Volvo ametlikku teenindusse. Teenindusprogramm võib ka riigiti erineda. Küsige teavet Volvo teenindusest.

Teeninduse meeldetuletus C30, S40, V50 ja C70 puhul

Süttib informatsioonisümbol ja armatuurlaua näidikule ilmub teade Time for regular service (Regulaarse teeninduse aeg), mis näitab, millal on vaja läbida teenindus. Lihtsuse mõttes esitatakse teeninduse näit kolmes etapis:

 • enne teenindust
 • täpselt ajal, mil on vaja teenindus läbida
 • kui teenindusintervall on ületatud.

Teeninduse meeldetuletus S60 ja XC90 puhul

Süttib hoiatussümbol ja armatuurlaua näidikule ilmub teade TIME FOR REGULAR SERVICE (Regulaarse teeninduse aeg), mis näitab, millal täpselt teenindusintervall on täitunud ja on vaja läbida teenindus.

Teeninduse meeldetuletus XC60, V70, XC70 ja S80 puhul

Süttib informatsioonisümbol ja armatuurlaua näidikule ilmub teade Time for regular service (Regulaarse teeninduse aeg), mis näitab, millal on vaja läbida teenindus. Lihtsuse mõttes esitatakse teeninduse näit kolmes etapis:

 • enne teenindust
 • täpselt ajal, mil on vaja teenindus läbida
 • kui teenindusintervall on ületatud.

Läbisõiduintervall 10 000 km FlexiFuel mootoriga FlexiFuel 4 silindrit

Ainult mootoriõli ja õlifilter. Tooge oma Volvo teenindusse, kui armatuurlaua näidikule ilmub teenindust meeldetuletav teade. Teade ilmub iga 12 kuu või 10 000 km läbisõidu või mootori hooldusintervalli järel, olenevalt sellest, milline täitub enne. Tavalise iga-aastase teeninduse intervall, vt 20 000 km.

Läbisõiduintervall 20 000 km

 • Bensiinimootorid 4, 5, 6 või 8 silindriga - C30, S40, V50, C70, S60, XC60, V70, XC70, XC90 ja S80
 • Diiselmootorid 4 või 5 silindriga - C30, S40, V50 ja C70, S60, XC60, V70, XC70, XC90 ja S80

Teenindusnäit

 • Läbisõiduintervall 20 000 km
 • 12-kuuline intervall
 • Mootori hooldusintervall

Erakordsetes liiklustingimustes võib teenindusintervall olla ettenähtud perioodist või läbisõidust lühem. Infosümbol süttib, et teatada, millal auto vajab teenindust.

Garantii

Garantii üldiselt

Volvo garantii on kompleksne eeliste pakett, mis vastab klienditeeninduse kõrgetele standarditele. Palun lugege järgnevat kirjeldust selle kohta, mida garantii hõlmab ja mida te peate tegema, et kõiki selle eeliseid kasutada.

Volvo teenindus- ja garantiijuhiste täitmise eest vastutab Volvo maaletooja. Teie Volvo esindus vastab meeleldi kõigile teie küsimustele. Lisateavet teenindus- ja garantiiraamatu sisu kohta saate Volvo esindusest või ametlikust Volvo teenindusest.

Sõiduki garantii

Mida garantii hõlmab

Kui mingi sõiduki osa vajab tootmisdefekti tulemusena remonti või parandamist, remonditakse või vahetatakse see tasuta ükskõik millise Volvo esinduse või Volvo ametliku teeninduse poolt hoolimata sõiduki omandiõiguse muutumisest garantiiperioodi ajal.

Rehvidele kehtib eraldi rehvitootja garantii. Sellest hoolimata aitab Volvo esindus teid kõikide rehvide kohta esitatavate nõuete osas.

Garantiiperiood

Sõiduki garantii hakkab kehtima päeval, mil uus auto tarnitakse esimesele jaeostjale, ning see kehtib kolm aastat läbisõidupiiranguta. Garantiiperiood esinduse näidissõidukitele või firmaautodele algab sõiduki kasutuselevõtu päevast (mitte päevast, mil sõiduk esimest korda jaemüügil müüdi).

Volvo lisavarustuse garantii

Igasugusele Volvo originaalvarustusele (v.a kingiks saadud osad), mis on paigaldatud Volvo esinduse poolt ühe kuu või 1 500 km jooksul (sõltuvalt sellest, kumb saabub esimesena) alates sõiduki müügikuupäevast, kehtivad samad garantiitingimused ja -aeg, nagu sõiduki garantii puhul.

Korralise hoolduse osad

Osad, mida vahetatakse korralise hoolduse käigus, on tootmisdefektide osas garantiiga kaetud. Garantiiperiood kehtib hoolduse osadele korralises hoolduses ettenähtud vahetamishetkeni ega ületa sõiduki garantii aja- või läbisõiduintervalli piire. Selle kohaselt on hoolduse osad: süüteküünlad, õli-, õhu-, õietolmu- ja kütusefiltrid, ajamirihmad ja määrdeõlid.

Erandid

Sõiduki garantii ei hõlma sõlmi või osi, mida reguleeritakse või vahetatakse tavalise teeninduse või hoolduse ajal (juhul kui tööd ei ole vaja teostada tootmisdefekti otsese tulemusena). See kehtib järgmiste sõlmede või osade puhul:

 • kasutatavate vedelike vahetamine või lisamine, s.t õlid, antifriis, pidurivedelik, klaasipesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine
 • klaasipuhasti harjad
 • õli-, õhu-, õietolmu- ja kütusefiltrid
 • kõik lambipirnid (sisemised ja välimised)
 • ajamirihmad – vahetus või reguleerimine
 • rataste reguleerimine/tasakaalustamine
 • määrimine
 • mootori häälestamine
 • süüteküünlad
 • piduriklotside/ketaste vahetamine kulumise tõttu.

Volvo ei vastuta ühegi remondi või vahetuse eest, mis on vajalik järgmiste asjaolude otsese tulemusena:

 • loomulik kulumine ja purunemine
 • kui autot ei hooldata õigesti vastavalt Volvo hooldusgraafikutele ja hooldusjuhenditele
 • kui ei kasutata Volvo määratud osi või vedelikke (või samaväärse kvaliteediga osi)
 • tegematajätmisest, avariist või ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustus
 • auto või selle osade lubamatud muudatused (muudatused, mis ei vasta Volvo tehnilistele tingimustele)
 • ümberseadistamine
 • eri tüüpi kütuste segamine ega soovitatavast erineva kütuse kasutamine ei ole lubatud; see kehtib kõikide mootorite kohta.

Värvipinnagarantii

Mida garantii hõlmab

Garantii hõlmab sõiduki värvipinna materjali või värvimisdefektidest tingitud vigu ja kõrvalekaldeid (värvipinnale kehtivate nõuete kohaselt). Vajalik remont tehakse igas Volvo esinduses või ametlikus Volvo teeninduses täiesti tasuta, olenemata sõiduki võimalikust omanikuvahetusest garantiiperioodil.

NB! Värvi töötlemine, näiteks säilitamiseks, tihendamiseks, kaitseks, läike tihendamiseks vms võib värvi kahjustada. Selliste töötlemistega põhjustatud värvikahjustused Volvo garantii alla ei kuulu.

Garantiiperiood

Värvipinna garantii algab sõiduki garantiiga samal ajal. Garantiiperioodide kestus on sama.

Korrosioonigarantii

Mida garantii hõlmab

Kui sõiduki kere mingil osal tekib roostekorrosioon, remonditakse või vahetatakse perforeerunud paneel(id) ükskõik millises Volvo volitatud esinduses või töökojas täiesti tasuta, olenemata sõiduki võimalikust omanikuvahetusest. Perforatsiooniks loetakse tootmis- või materjalidefekti tõttu korrosiooni tulemusena kere seest- või altpoolt läbivat ava.

Korrosioonigarantii kehtib rahvusvaheliselt, kuid selles võib olla riigiti erinevusi. Garantii kehtib järgmistes riikides: Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, India, Island, Itaalia, Kanada, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Makedoonia, Malta, Mehhiko, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Puerto Rico, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi, Ungari, USA ja Ühendkuningriik.

Garantiiaeg

Garantiiaeg algab sõiduki garantiiga samal ajal ja selle kestus on:

12 aastat C30, S40, V40, V40CC, XC40, V50, S60, V60, V60CC, XC60, C70, V70, XC70, S80, S90, V90, V90CC, XC90

Välistused

Volvo ei vastuta remondi ega vahetuse eest, mis tuleneb otseselt:

 • värvi ja kere ebaõigest hooldusest, mis ei vasta Volvo juhistele
 • Volvo kontrollile mittealluvatest teguritest, nt keskkonnaohud, sealhulgas tööstuslikud õhusaasteained, tormikahjustus, happevihm jm kahjustused (sh lahtine teekate, kriimustused ja ebasobivad puhastusained)
 • õnnetustejärgsetest remonditöödest Volvo heakskiiduta materjalide või meetoditega
 • sõidukil muudatuste tegemisest vastuolus Volvo algsete tehniliste tingimustega

Omaniku vastutus

Õige hoolduse tähtsus

Hea hooldus algab kodus. Teie sõiduki õiget hooldust ja kasutamist on kirjeldatud omaniku käsiraamatus ja käesolevas teenindus- ja garantiiraamatus. Auto õige hooldamine ja kasutamine aitavad vältida väärast kasutamisest, hooletusse jätmisest või ebapiisavast hooldusest tulenevaid suuremaid remondikulusid ning võivad suurendada hinda, mida te saate oma sõiduki edasimüümisel.

Omaniku käsiraamatust leiate mõned lihtsad kontrollimismeetodid, mida omanik peab iga päev, kord kuus või kord nädalas rakendama. Need on ettevaatusabinõud, mille eesmärk on kaasa aidata teie sõiduki turvalisele ning usaldusväärsele tööle, ning neid ei tohi arvestamata jätta.

Sõidukigarantii

Veenduge, et kogu nõutav hooldus on teostatud ja on kasutatud materjale, mis vastavad Volvo tehnilistele tingimustele.

NB! Kui nõutavat hooldust ei teostata õigeaegselt ja vastavalt Volvo teenindusintervallidele, siis kaotab garantii kahjustatud osade suhtes kehtivuse.

Andke oma sõiduk kindlasti Volvo esindusse või Volvo ametlikku teenindusse ükskõik milliseks garantiiremondiks või -teeninduseks niipea, kui see pärast defekti avastamist võimalik on. See viib defekti mõju teie autole ja remondivajadusele miinimumini.

NB! Teie Volvo müügiesinduse tehnikutel on teie sõidukile nõutava hoolduse tegemiseks vajalik väljaõpe ja seadmed ning nad kasutavad garantiiremondiks Volvo originaalosi.

Veenduge, et kviitungeid tehtud hooldustööde kohta hoitaks autos ja märge korralise hoolduse kohta registreeritaks alati teenindus- ja garantiiraamatus.

Korrosioonigarantii

Hooldage kindlasti värvkatet ja keret, puhastades seda regulaarselt vastavalt Volvo juhtnööridele. Andke oma sõiduk kindlasti Volvo esindusse või Volvo ametlikku teenindusse ükskõik milliseks garantiiremondiks või -teeninduseks niipea, kui see pärast defekti avastamist võimalik on. See viib defekti mõju teie autole ja remondivajadusele miinimumini.

Peamised hooldustööd

Väga tähtis on hooldada oma sõidukit kasutusea jooksul käesolevas juhendis esitatud hooldusvälpasid (kilomeetrites või ajas - olenevalt sellest, kumb täitub enne) arvestades.

Selleks et ka edaspidi Volvo garantii eeliseid kasutada, peate:

 • Laskma oma autole teha teenindused Volvo teenindusprogrammi kohaselt. Iga hooldus tuleb lasta teha ühe kuu või 1250 km jooksul enne või pärast ettenähtud teenindusintervalli.
 • Defekti ilmnemisel teatage sellest koheselt ja esitage auto kontrolliks Volvo volitatud edasimüüjale.
 • Kasutage ja hooldage autot nõuetekohaselt vastavalt kasutusjuhendile.
 • Pidage hooldusteenuste ja remontimisel tehtud kontrollimiste üle arvestust, et oleks selge, mis autole kunagi on tehtud. Iga teeninduse täpne sisu sõltub mudelist, samuti sõiduki vanusest ja läbisõidust. Teie esindus annab teile soovi korral hooldusgraafiku koopia, milles on loetletud kõik teie autole rakendatavad hooldustööd.

Muu teave

Muud piirangud

Volvo garantii välistab vastutuse igasuguse ajakulu, ebamugavuse, veose hävimise või igasuguse juhusliku või tuleneva kahjustuse eest, mis teile (või kellelegi teisele) selle garantiiga kaetud defekti tagajärjel võib osaks saada.

Garantii välismaal reisides

Volvol on ulatuslik teenindusvõrgustik enamikus maailma paikades. Volvo garantiiremonti võivad teha kõik Volvo esindused ja Volvo ametlikud teenindused. Normaaltingimustes ei tohi teilt nõuda tasu ühegi garantiitöö eest, mille teostab Volvo esindus või Volvo ametlik teenindus.

Reisides on teie kohuseks esitada auto jaoks välja antud teenindus- ja garantiiraamat (mis sätestab teie õiguse garantiile, vastavale hooldusele ja hooldusmaterjalidele). Vastasel juhul peab esindus küsima nõu kohalikult maaletoojalt või edasimüüjalt.

Erandolukorras võidakse teil paluda maksta remondi eest, mida Volvo garantii tegelikult katab. Sellisel juhul peate säilitama arve ja, kui see on otstarbekas, ka vahetatud osad, et teie kohalik esindus saaks pärast kojunaasmist kiiresti korraldada ettenähtud tagasimaksmise.

Volvo garantii ja tarbijakaitseseadused

Käesolev Volvo garantii on tootja garantii, mis täiendab ja ei mõjuta teie seaduslikke õigusi vastavalt auto ostulepingule teie müügiesindajaga või vastavalt riigi õigusaktidele, mis reguleerivad tarbekaupade müüki.