Volvo pikendatud garantii tingimused

Volvo pikendatud garantiiga pikendad oma sõiduki garantiid 1-3 lisa-aastat – kokku kuni viiele aastale. Volvo pikendatud garantii saad oma sõidukile osta Info-Autost kehtiva garantii jooksul.

Info-Autost saad oma Volvole osta lisagarantii nii Info-Autost uuena soetatud sõidukile kui ka mujalt ostetud Volvodele, mille tootjapoolne sõidukigarantii on kehtiv.

Kui mingi sõiduki osa vajab tootmisdefekti tulemusena remonti või parandamist, remonditakse või vahetatakse see tasuta Info-Auto Volvo müügiesinduses hoolimata sõiduki omandiõiguse muutumisest garantiiperioodi ajal.

Volvo pikendatud garantii katab Sinu sõiduki mehaanilisi ja elektrilisi osi ja nende vahetust tehniliste või elektriliste rikete korral. Volvo pikendatud garantii ei hõlma sõlmi või osi, mida reguleeritakse või vahetatakse tavalise teeninduse või hoolduse ajal (juhul kui tööd ei ole vaja teostada tootmisdefekti otsese tulemusena). See kehtib järgmiste sõlmede või osade puhul:

 • kasutatavate vedelike vahetamine või lisamine, s.t õlid, antifriis, pidurivedelik, klaasipesuvedelik ja kliimaseadme jahutusaine
 • klaasipuhasti harjad
 • õli-, õhu-, õietolmu- ja kütusefiltrid
 • kõik lambipirnid (sisemised ja välimised)
 • ajamirihmad – vahetus või reguleerimine
 • rataste reguleerimine/tasakaalustamine
 • mootori loata reguleerimine
 • süüteküünlad
 • piduriklotside/ketaste vahetamine kulumise tõttu

Volvo ei vastuta ühegi remondi või vahetuse eest, mis on vajalik järgmiste asjaolude otsese tulemusena:

 • loomulik kulumine ja purunemine
 • kui autot ei hooldata õigesti vastavalt Volvo hooldusgraafikutele ja hooldusjuhenditele
 • kui ei kasutata Volvo määratud osi või vedelikke (või samaväärse kvaliteediga osi)
 • tegematajätmisest, avariist või ebaõigest kasutamisest tingitud kahjustus
 • sõiduki või selle osade lubamatud muudatused, sealhulgas mootori reguleerimine sõidukitootja heakskiiduta
 • eri tüüpi kütuste segamine ega soovitatavast erineva kütuse kasutamine; see kehtib kõikide mootorite kohta.

Volvo pikendatud garantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud kõik tootjatehase nõuetele vastavad korralised hooldused ja remonttööd Volvo ametlikus esinduses Eestis – Info Auto AS-is kogu pikendatud garantii perioodi jooksul.

Kui Sinu sõidukil tekib rike välismaal, palun toimetage oma sõiduk lähimasse Volvo volitatud esindusse. Paluge teha kindlaks rikke põhjus ja selle kõrvaldamise kulud. Sul tuleb esialgselt oma Volvo parandamise kulud ise kanda. Palu arvele märkida ostjaks AS Info-Auto. Naastes Eestisse esita palun arve ja sellega kaasnevad dokumendid Info-Auto Volvo esindusse ning Sulle hüvitatakse põhjendatud kulud.

VOLVO PIKENDATUD GARANTII ÜLEANDMINE

Volvo pikendatud garantii on seotud Sinu sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku jaoks kui otsustad sõiduki maha müüa. Veendu, et kõik Volvo pikedatud garantiiga kaasnevad dokumendid antakse uuele omanikule üle. Uus omanik peab Volvo pikendatud garantii üleandmisest teavitama Info-Auto AS-i, et garantii jääks kehtima ja tema andmed saaksid registreeritud.

VOLVO PIKENDATUD GARANTII HINNAD

Volvo pikendatud garantii variante on kaks:

Info-Autost ostetud Volvo sõidukitele:
4 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 402 €
5 aastat läbisõidupiiranguga 150 000 km - 804 €
Volvo pikendatud garantii saab osta sõidukile kehtiva garantiiaja ajal.

Mujalt ostetud Volvo sõidukitele
2-aastase tootjapoolse sõidukigarantii puhul 4 aastat läbisõiudpiiranguga 150 000 km - 804 €
2-aastase tootjapoolse sõidukigarantii puhul 5 aastat läbisõiudpiiranguga 150 000 km - 1 005 €

Volvo pikendatud garantii saab osta sõiduki tootjapoolse sõidukigarantii kehtivuse ajal.