Pressiteade •

Volvo Cars ja POC testivad esmakordselt maailmas autode ja jalgrattakiivrite kokkupõrkeid

Turvalisimate autode tootja Volvo Cars alustab koostööd Rootsi juhtiva spordi- ja ohutustarvete tootjaga POC. Ühiselt korraldatakse ulatuslikud kokkupõrkekatsed, milles testitakse jalgrattakiivrite ja autode kokkupõrkeid. Tegemist on esmakordselt maailmas läbiviidava testiga, osana laiemast uurimistööst, mille eesmärgiks on jalgratturite ohutuse suurendamine.  

See partnerlus on värskeim näide Volvo Cars’i liidripositsioonist turvalisuse alal ja ambitsioonist muuta liiklus ohutumaks kõigi jaoks, mille oluliseks osaks on koostöö ja teabe jagamine.  

Liiklusõnnetused, mille osalisteks on jalgratas ja auto, toovad sageli kaasa tõsiseid vigastusi ja inimohvreid. Seetõttu on Volvo Cars välja töötanud strateegia niisuguste õnnetuste vältimiseks aktiivturvalisustehnoloogia abil.  

Jalgratturite tuvastussüsteem koos täisautomaatse pidurdusega kasutab ratturite märkamiseks sõiduki pardakaameraid ja radareid ning hoiatab autojuhti võimaliku kokkupõrke eest. Vajaduse korral rakenduvad pidurid automaatselt. Volvo Cars’i automaatsete hädapidurdus- ja jalakäijate kaitse süsteemide väljaarendamine on oluline osa ettevõtte turvalisusalasest visioonist.  

Volvo-POC uuringuprojekt koosneb mitmetest spetsiaalselt välja töötatud kokkupõrkekatsetest mainekas Volvo Cars’i turvalisusuuringute keskuses Göteborgis. Tegemist on osaga laiemast uurimisprojektist, mis on suunatud jalgratturite raskemate kehavigastuste analüüsile. Nende katsete käigus kasutatakse POC rattakiivreid kokkupõrketestide nukkude peas, mis on kinnitatud testimisseadmele. Sellega paisatakse neid erineva kiiruse ja nurga all vastu paigal seisva Volvo sõiduauto erinevaid kerepiirkondi ning tehakse mitmeid mõõtmisi. Testid tuginevad olemasolevatel seadusest tulenevatel testimisprotseduuridel, millega mõõdetakse jalakäijate pea kaitsmist. See võimaldab Volvo Cars’il ja POC-l otseselt võrrelda olukordi, kus kasutatakse kiivreid nendega, kus kiivrit ei kanta.  

Seni testiti jalgrattakiivreid üpris aegunud viisil, neid lasti kukkuda erinevatelt kõrgustelt siledale ja kaldpinnale, kuid kiivri vastupidavust jalgratta ja sõiduki vaheliste kokkupõrgete puhul ei mõõdetud. Volvo ja POC projekti eesmärgiks on kiivrite testimisprotsesse jõuliselt edasi arendada.

Testiprogrammi tulemuste alusel suudab POC muuta kiivrid turvalisemaks ja suuremat kaitset pakkuvaks ka auto ja jalgratturi vahelise kokkupõrke korral. Samuti pakuvad testid väärtuslikku infot ja teadmisi niisuguste liiklusõnnetuste kohta Volvo Cars’i edasisteks arendustöödeks. “Koostööprojekt POC-ga on suurepärane näide meie teerajaja rollist turvalisuse valdkonnas,” kinnitas Volvo Cars Safety Centre’i juht Malin Ekholm, kes on ühtlasi ettevõtte juhtivaid insenere turvalisuse alal. “Töötame sageli välja uusi testimismeetodeid keerukatesse liiklusoludesse. Meie eesmärgiks on mitte piirduda seadusest tulenevate nõuete täitmise ja hindamiskatsete eduka läbimisega, vaid sihime sellest kõrgemale. Seetõttu kasutame reaalseid liiklusolusid, mis võimaldab meil välja arendada niisugust tehnoloogiat, mis turvalisust veelgi suuremaks muudab.”  

POC on oma tegutsemisaja jooksul otsinud viise teha asju paremini ning kasutanud uurimistööd, innovatsiooni ja teadussaavutusi selleks, et leida uusi võimalusi õnnetuste vähendamiseks. Seda tunnustavad enam kui 60 rahvusvahelist autasu turvalisuse, innovatsiooni ja disaini alal.  

“Nii nagu Volvo Cars’il, on turvalisus ka meie missiooni tähtsaim osa, see suunab kogu tegevust ja arendustööd,” selgitas POC tootearendusjuht Oscar Huss. “Tihedas koostöös juhtivate teadlastega POC Lab’is püüame esimestena välja töötada uusi turvalisuslahendusi. Sertifitseerimisstandardid on kõige aluseks, kuid need ei sea piire meie püüdlustele vaadata kaugemale, leidmaks paremaid ja innovatiivsemaid viise õnnetuste tagajärgede leevendamiseks.”  

Viimastel aastatel on Volvo Cars pühendanud tähelepanu inimeste kaitsele ka väljaspool autosid. Näiteks võeti 2010. aastal kasutusele jalakäijate tuvastus koos automaatpidurdusega ja 2013. aastal jalgratturite tuvastus koos automaatpidurdusega. Mõlemad tehnoloogilised lahendused on kõikide Volvo sõidukite põhivarustuses City Safety paketi osana ning need on aidanud kaasa üldise liiklusohutuse parandamisele.  

Varasemalt on Volvo Cars ja POC teinud koostööd pilootprojekti raames, arendamaks õnnetuste vältimiseks jalgratturite ja autojuhtide vahelist tehnoloogilist ühenduvuslahendust.  

Lisainfo

  • Jalgrattakiivrite testimisprojekt on osa laiemast uurimistööst, mille eesmärgiks on selgitada välja jalgratturitele tekkida võivate pikaajaliste kehavigastuste tüübid ning arendada selle alusel välja liiklusohutust suurendavaid meetmeid jalgratturite kaitsmiseks. Suuremas uurimisprojektis osalevad Volvo Cars, POC, Rootsi Kuninglik Tehnoloogiainstituut KTH, MIPS ja Autoliv. Projekti finantseerib osaliselt Vinnova. Uurimisprojekti lõpptulemused tehakse avalikult kättesaadavaks.

• POC Lab on POC teadusfoorum, mis toob kokku erinevate teadusharude ja meditsiinivaldkonna eksperdid, kes toetavad ja nõustavad POC-d, et välja töötatud lahendused pakuksid garanteeritult kõige usaldusväärsemat ja eesrindlikumat kaitset.

03. 06. 2019