Pressiteade •

Volvo Cars vähendab uue ambitsioonika kliimakaitseplaani raames oluliselt süsinikdioksiidi emissioon

Volvo Cars esitleb autotööstuse üht ambitsioonikaimat plaani, mille eesmärgiks on aastatel 2018-2025 vähendada iga auto elutsükli süsinikujalajälge 40 protsendi võrra. See on esimene tõeline samm Volvo ambitsiooni suunas saada 2040. aastaks kliimaneutraalseks ettevõtteks.

Plaan sisaldab konkreetseid tegevusi kooskõlas 2015. aastal sõlmitud Pariisi kliimaleppega, mille eesmärgiks on, et globaalne keskmine temperatuur ei oleks üle 1,5 kraadi kõrgem kui tööstuspöörde eelsel ajal.

Volvo ambitsioonid ulatuvad kaugemale väljalasketorudest pärinevate heitgaaside probleemi tavapärase elektrifitseerimise abil lahendamisest, mis on samuti valdkond, milles ettevõte on esirinnas. Volvo pöörab süsinikdioksiidi emissioonide teemale tähelepanu ka oma tootmisvõrgustikus, laiemas tegevuses, tarneahelas, ning materjalide ümbertöötlemise ja taaskasutuse abil.

2040.aasta eesmärgi täitmiseks võtab Volvo Cars lähiajal kasutusele terve hulga otseseid meetmeid, et vähendada ettevõtte CO2-jalajälge iga auto kohta aastatel 2018-2025 40 protsendi võrra. Selleks ajaks soovib ettevõte ka, et nende globaalne tootmisvõrgustik oleks täielikult kliimaneutraalne.

“Me kujundame oma ettevõtet ümber läbi reaalsete tegevuste, mitte sümboolsete lubaduste,” ütles tegevjuht Håkan Samuelsson. “Seega tegeleme sellega, mis on meie kontrolli all, ehk siis meie tegevus ja meie autode väljalasketorudest väljuvad heitgaasid. Ja me tegeleme sellega, mida me saame mõjutada, kutsudes oma varustajaid ja energiasektorit meiega ühinema teel kliimaneutraalse tuleviku poole.”

Et 2025. aastaks märkimisväärset 40-protsendilist CO2-jalajälje vähendamist teoks teha, on ettevõte endale seadnud terve hulga erinevaid eesmärke. Varasemalt teatavaks tehtud siht, et 2025. aastaks oleks ülemaailmselt müüdavatest autodest 50 protsenti täiselektrilised ning mille tulemuseks oleks 50-protsendiline väljalasketorust pärinevate süsinikdioksiidi emissioonide vähenemine aastatel 2018-2025, on neist üks olulisemaid.

Teiste lühiajaliste eesmärkide seas on 2025. aastaks globaalse tarneahelaga seotud CO2-emissioonide 25-protsendiline vähendamine, 2025. aastaks uutes Volvodes taaskasutatud plastiku 25-protsendilise osakaalu saavutamine ja 25-protsendiline ettevõtte üldise toimimisega, sealhulgas tootmise ja logistikaga seotud süsinikdioksiidi emissioonide vähendamine.

Volvo Cars oli esimene tavasõidukite tootja, kes keskendus täielikule elektrifitseerimisele ja ainult tavapärase sisepõlemismootori jõul liikuvate autode järk-järgulisele kaotamisele tootevalikust. Alates käesolevast aastast on kõik uued turuletoodavad Volvo mudelid elektrifitseeritud ja nüüd esitleb autotootja ka oma esimest täiselektrilist autot XC40 Recharge. Alates XC40 Recharge’ist avaldab Volvo iga uue mudeli keskmise eluea süsinikujalajälje.

XC40 Recharge on esimene auto Volvo uues Recharge mudelivalikus. Recharge on kõiki täiselektrilisi ja pistikhübriid-Volvosid ühendav nimi. Recharge mudelivaliku eesmärk on suurendada Volvo elektrifitseeritud autode müüki ja julgustada toetuste kaudu pistikhübriidide juhte maksimaalselt palju puhta elektri jõul töötavat Pure-režiimi kasutama.

16. 10. 2019