Uudised

Pressiteade •

Volvo Cars võtab joobes autojuhtimise vastu kasutusele pardakaamerad  

Volvo Cars esitleb täna uut algatust, eesmärgiga teha lõpp inimohvritega liiklusõnnetustele, mille põhjuseks on joobes ja häiritud olekus autojuhtimine.  

Lisaks kihutamisele, mille vastu võitlemiseks piirab Volvo oma sõidukite tippkiirust, on liikluses peamiseks probleemiks joobes ja ebaadekvaatses olekus autojuhtimine. Need probleemvaldkonnad ongi takistuseks Volvo Cars’i visiooni elluviimisel. Eesmärgiks on saavutada olukord, mil liiklusõnnetused enam inimohvreid ei nõua, see aga eeldab turvalisusmeetmete väljatöötamisel tähelepanu pööramist ka inimese käitumisele.  

Ameerika Ühendriikides oli näiteks NHTSA andmetel 2017. aastal ligemale 30 protsenti surmaga lõppenud liiklusõnnetustest põhjustatud joobes juhtide poolt.  

Volvo Cars on veendunud, et joobes ja häiritud olekus autojuhtimisega tuleb tegelda. Sel eesmärgil paigaldatakse sõidukitesse kaamerad ja sensorid, mis jälgivad juhti ning võimaldavad sõidukil juhtimise üle võtta olukorras, kus ilmselgelt joobes või ebaadekvaatses olekus juht ei reageeri hoiatusmärguannetele ja võib põhjustada inimohvritega liiklusõnnetuse.  

Sõidukipoolne sekkumine võib tähendada kiiruse piiramist, Volvo on Call tugiteenuse teavitamist ja äärmusliku meetmena ka auto peatamist ning ohutut parkimist.  

“Mis puudutab turvalisust, on meie eesmärgiks õnnetuste ärahoidmine, selmet juba toimunud või toimuva õnnetuse tagajärgi leevendada,” selgitas Volvo Cars’i uuringu- ja arendusvaldkonna vanem-asepresident Henrik Green. “Antud juhul tuvastavad kaamerad niisugust käitumist, mis võib põhjustada tõsiseid vigastusi või surmasaamist.”  

Näiteks kuulub sellise käitumise hulka teatud perioodi jooksul täielikult puuduv kontakt rooliga, samuti olukord, kus juhi silmad on pikemat aega suletud või liikluse jälgimiselt eemale suunatud, aga ka äärmiselt aeglane reaktsiooniaeg või sõidureas vingerdamine.  

Eelpool kirjeldatud juhi jälgimissüsteem aitab sõidukil teha olulisi otsuseid, hoidmaks ära tõsiste vigastuste või surmasaamisega lõppevaid liiklusõnnetusi.  

“Joobes juhtide tõttu toimub palju liiklusõnnetusi,” tõdes Volvo Cars’i autojuhtide käitumise valdkonna professor Trent Victor. “On inimesi, kes usuvad, et on suutelised pärast paari drinki autot juhtima. Soovime hoolitseda selle eest, et inimesed joobe tõttu ohtu ei satuks.”  

Kõikide Volvo mudelite varustamine kaameratega algab järgmise põlvkonna skaleeritava SPA2 platvormi mudelitest 2020. aastate algul. Täpsem info kaamerate hulga ja nende paigutuse kohta avaldatakse hiljem.  

Tänast teavitust tuleks vaadelda koos otsusega piirata kõikide Volvo sõidukite tippkiirust 180 km/h alates mudeliaastast 2021, mille eesmärgiks on anda selge signaal kihutamise ohtlikkuse kohta.  

Ettevõte soovib algatada diskussiooni selle kohta, kas autotootjatel on õigus või veelgi enam, kohustus rakendada oma sõidukites niisugust tehnoloogiat, mis muudab autojuhtide käitumist. Nii tippkiiruse piiramine kui ka jälgimiskaamerad on hea näide selle kohta, kuidas autotootja saab võtta vastustuse ja püüelda selle poole, et ei juhtuks enam ühtki inimohvritega liiklusõnnetust.  

Volvo Cars esitleb täna ka lahendust Care Key, mille abil saavad Volvo-omanikud ise oma auto tippkiirust piirata enne selle teistele kasutada andmist, sellega varustatakse kõik Volvo sõidukid alates mudeliaastast 2021.  

Care Key, jälgimiskaamerad, tippkiiruse piiramine ja olemasolevad juhiabisüsteemid on kõik ühe eesmärgi teenistuses – toetada ohutumat autosõitu.

20. 03. 2019