Uudised

Pressiteade •

Üleminek veokitelt rongidele vähendab märkimisväärselt Volvo logistikavõrgustiku emissioone

Volvo vähendab märkimisväärselt oma logistikategevuse emissioone, vahetades tehaste ja autoladude vahelises transpordis veokid rongide vastu.  

Volvo tegeleb üha enam veokite emissioonide vähendamise eesmärgil rongidega asendamisega eriti Euroopas, kus veokid on uute autode jaotusladudesse ja esindustesse transportimisel äärmiselt levinud.  

Näiteks vähendas raudteetranspordile üleminek Belgias, Gentis asuva tehase ja Põhja-Itaalia lao vahelisel marsruudil CO2-emissioone peaaegu 75% võrra. Marsruudil Genti tehas-Austria ladu vähenesid emissioonid raudteetranspordile üle minnes peaaegu poole võrra  

Mõlemad algatused on osa Volvo sel aastal esitletud kliimameetmete kavast. Selle kava raames on autotootja eesmärgiks aastatel 2018-2025 vähendada iga auto elutsükli süsinikujalajälge 40 protsendi võrra, mille jaoks on vaja saavutada 25% vähenemine operatsioonidelt, sh logistikalt. See on tõeline samm Volvo ambitsiooni suunas saada 2040. aastaks kliimaneutraalseks ettevõtteks.  

„Kui me ütlesime, et kavatseme märkimisväärselt oma emissioone igakülgselt vähendada, siis me mõtlesime seda tõsiselt,“ ütles Volvo tootmise ja logistika ala vanem-asepresident Javier Varela. „Meie logistikavõrgustik on kõigest üks mosaiigitükk, kuid siiski väga tähtis. See on üks näide sellest, kuidas me oleme pühendunud oma keskkonnamõju vähendamisele läbi sisukate, konkreetsete sammude.“  

Volvo soovib ka Hiinas ja Ühendriikides laialdasemalt raudteetransporti kasutada. Juba praegu transporditakse autosid Hiina tehastest Belgiasse, Genti sadamasse kaks korda nädalas rongiga. Teiste rongiühenduste kaudu viiakse uusi Volvosid Hiina ja Venemaa ladudesse.   

Ühendriikides on Charlestonis, Lõuna-Carolinas asuv Volvo tehas hästi sisse seadnud kaubarongivõrgustiku, mille abil viiakse uusi autosid ladudesse linnades üle Põhja-Ameerika. Juba nüüd asendavad need rongid nädalas umbes kahtteist veokit, mis kasvab ilmselt veelgi, kui uue põlvkonna XC90 tootma hakatakse.  

Volvo kliimameetmete kava on üks ambitsioonikamaid omataolisi autotööstuses. See sisaldab konkreetseid tegevusi kooskõlas 2015. aastal sõlmitud Pariisi kliimaleppega, mille eesmärgiks on, et globaalne keskmine temperatuur ei oleks üle 1,5 kraadi kõrgem kui tööstuspöörde eelsel ajal.  

Volvo ambitsioonid 2040. aastaks ulatuvad kaugemale elektrifitseerimise abil kohalike heitgaasidega võitlemisest, kuna Volvo mõistab, et elektrifitseerimisest ei piisa keskkonnamõjude vähendamiseks. Seega tegeleb Volvo süsinikuemissioonide teemaga ka üldisemalt: oma tootmisvõrgustikus, laiemas tegevuses, tarneahelas ning materjalide ümbertöötlemise ja taaskasutuse abil.  

Ettevõtte elektrilisi ambitsioone peegeldab hiljuti lansseeritud täiesti uus Recharge mudelisari. Recharge on kõiki täiselektrilisi ja pistikuhübriid-Volvosid ühendav nimi. Recharge mudelivaliku eesmärk on suurendada Volvo elektrifitseeritud autode müüki ja julgustada toetuste kaudu pistikhübriidide juhte maksimaalselt palju puhta elektri jõul töötavat Pure-režiimi kasutama.

16. 03. 2020